FAU

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) fungerer er et samarbeidsorgan mellom foreldre og skolen. I hver klasse velges det klassekontakter med representanter. Klassekontaktene sitter i FAU, og ledes av et styre som velges blant klassekontaktene. Skoleledelsen er til stede på møtene for å orientere og svare på spørsmål.

FAU arrangerer kafé to ganger i året, og det avholdes møter månedlig der man diskuterer og informerer om arbeidet som pågår. FAU innstiller også to representanter til driftsstyret.

FAU skal:

  • fremme fellesinteressene til foreldree
  • medvirke til at foreldre ta aktivt del i arbeidet for skape et godt skolemiljø
  • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

 

FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæring)

FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæring. Utvalget består av syv medlemmer og er oppnevnt for 4 år.

Informasjon og eksempler på godt samarbeid mellom hjem og skole finner her