Permisjonsreglement

Følgende retningslinjer gjelder for Bjøråsen skole:

Permisjoner inntil én dag innvilges av kontaktlærer. Alt utover en dag skal innvilges av skolen v/rektor, eventuelt stedfortreder.

  • Søknad om permisjon skal sendes skolen per mail. Alle søsken skrives inn i samme mail.
  • Benytt postmottaksadresse: postmottak@ude.oslo.kommune.no. Merk e-post med skolens navn. 

Permisjonssøknader skal ikke sendes direkte til kontaktlærere eller til rektor.

 Les mer om permisjon i grunnskolen på Oslo kommunes nettsider