Permisjonsreglement

Følgende retningslinjer gjelder for Bjøråsen skole:

Permisjonssøknader skal ikke sendes direkte til kontaktlærere eller til rektor.

 Les mer om permisjon i grunnskolen på Oslo kommunes nettsider

Søknadsskjema for permisjon