Permisjonsreglement

Planlagt fravær fra undervisningen skal søkes av foresatte i god tid. Alle søknader om fri vil bli vurdert individuelt.

Kontaktlærer kan gi elever fri inntil én skoledag. Rektor kan gi fri inntil to uker.

Etter opplæringsloven (lenke til gjeldende paragraf i opplæringsloven) kan det ikke innvilges fri for mer enn to uker. Elever som har et ugyldig fravær på over to uker, blir skrevet ut av skolen.

Elever kan innvilges fri én dag for feiring av Eid. Dette må søkes av foresatte på forhånd.

Ved utenlandsreiser må det søkes fri før det bestilles billetter!