Strategisk plan

Bjøråsen skole reviderer og vedtar strategisk plan hvert år. Planen fasetter hvilke mål skolen har innenfor ulike områder og er et viktig styringsdokument for driftsstyret og ledelsen ved skolen. Planen utarbeides av ledelsen med innspill fra FAU, plangruppen, representanter for de ansatte og driftsstyret