Hovedseksjon

Forsikring av skoleelever

Kollektiv ulykkesforsikring

Forsikringen dekker barn og elever i den perioden de deltar i aktiviteter drevet av/i regi av Oslo kommune. Forsikringen dekker også barn og elever som oppholder seg utenfor barnehagen eller skolens område når de deltar på arrangementer organisert av skolen eller barnehagen, inklusive turer utenlands, og direkte reise til og fra aktiviteter, barnehage, skole eller lignende.

Aktiviteter som inngår i undervisningen som skolen står ansvarlig for, også når disse foregår utenfor skolens område, omfattes av forsikringen. Under deltagelse i slike arrangementer utenfor skolens område, omfattes elevene av forsikringen selv om de ikke er under tilsyn. Elevene kan således reise på ekskursjon uten at en voksen er med, når aktiviteten inngår som en del av undervisningen og ellers er lagt opp på betryggende måte. Det har ingen betydning i forhold til forsikringen hvor aktiviteten foregår eller hvilke lokaler som benyttes.

Ulykkesforsikringen gjelder også på direkte reise/vei til og fra skolen, samt utenfor skolens område ved skoledagens begynnelse og fra slike aktiviteter utenfor skolens område til elevens bopel ved skoledagens slutt, inngår også i forsikringen.

Forsikringen gjelder hele verden, men ikke ved sammenhengende opphold utenfor Norden i mer enn 12 måneder.

Se for øvrig Ulykkeforsikring for barn og elever i Oslo kommune for mer informasjon.