Elevrådet

 

Den viktigste jobben elevrådet gjør er å være med å skape et godt miljø ved skolen. Elevrådet arrangerer konkurranser og kampanjer for å holde orden og skape arbeidsro i klassene. Elevrådet gjør også en viktig jobb med å dokumentere Olweusarbeidet på skolen.

 

Elevrådet møtes ca annenhver uke med minst en representant fra hver klasse.

 

Elevrådet er selv med på å bestemme hvilke saker de skal jobbe med.

 

I år har elevrådet et spesielt viktig ansvar med å passe på at skolen blir tatt godt vare på.