Hovedseksjon

Elevrådet

Et demokratisk samfunn forutsetter at innbyggerne slutter opp om grunnleggende demokratiske verdier, og at de deltar aktivt i samfunnslivet. Hver ny generasjon må derfor lære å holde demokratiet i hevd og ta del i samfunnet på ulike måter. Elevrådsarbeid skal videreutvikle elevenes demokratiforståelse og evne til demokratisk medvirkning fram mot aktivt medborgerskap.

 

Leder: Alan 10A

Nestleder: Dania 10A

Sekretær: Marcus 8C

Representanter:

10A: Dania, Yehala og Alan 

10B: Sahra og Zahra 

10C: Raamiz og Elias 

9A: Melda og Stina 

9B: Mbi og Yasin 

9C:Kaha og Jacob 

8A: Helin, ingen vara ennå 

8B: Mira og Maid 

8C: Nicole og Marcus

 

Kontaktlærere for elevrådet

Lene Cecilie Stømner

Mobiltlf. 958 25 984