Valgfag

  • Design redesign
  • Programmering
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Innsats for andre
  • Natur, miljø og friluftsliv
  • Medier og kommunikasjon

Valgfagene er organisert på tvers av trinn. Det vil si at elevene på skolen blandes, slik at elever med lik interesse møter hverandre uavhengig om de går på 8. eller 10. trinn.

 

(Med forbehold om endring)

Kontaktinformasjon

Rådgiver: Tone Anette Gjernes

Telefon: 913 57 641

E-post: tone.anette.gjernes@ude.oslo.kommune.no