Ledelse og ansatte

Personalet
Ledelse

Fungerende rektor

Morten Relbo

E-post: Morten.Relbo@ude.oslo.kommune.no

Mobil 958 28 860

 

Fungerende assisterende rektor

Fred Ivan Mrsa Sydengen

E-post: Fred.Sydengen@ude.oslo.kommune.no

Mobil  412 25 210

 

Inspektør(oppfølging realfag 8.-10.trinn)

Rachid Sealiti

E-post: Rachid.Sealiti@ude.oslo.kommune.no

Mobiltlf. 938 57 054

 

Sabine Bonde er i permisjon

Administrasjon

Konsulent

Hilde Solveig Østreng

E-post: Hilde.Ostreng@ude.oslo.kommune.no

Mobiltlf. 959 71 956

 

Konsulent

Saima Muhstaq

E-post: Saima.Muhstaq@ude.oslo.kommune.no

 Mobiltlf. 476 54 226

 

Sekretær

Erik Brubak

E-post: Erik.Brubak@ude.oslo.kommune.no

Mobiltlf. 900 61 966

 

Sosiallærer - Fagkonsulent - Rådgiver

Sosiallærer

Maja Dukic Sandven

E-post: Maja.Sandven@ude.oslo.kommune.no

Mobiltlf. 962 32 107

 

Rådgiver

Anders Sæthre

E-post: Anders.Saethre@ude.oslo.kommune.no

Mobiltlf. 904 79 254

 

Miljøterapeut

Jonas Halmrast

E-post: Jonas.Halmrast@ude.oslo.kommune.no

Mobiltlf. 934 43 887

 

Barne og ungdomsarbeid

Bright Owusu

E-post: Bright.Owusu@ude.oslo.kommune.no

Mobiltlf. 409 88 270

Helsesøster

Helsesøster

Line Bergsholm

E-post

line.bergsholm@bgr.oslo.kommune.no

Tlf. 924 08 834 (Grorud bydel)

Tlf. 481 49 431 (TIU og BJA skole)

Øvrig Personale

Vaktmester

 

 

Renholdere

Abdi Jama Farah

E-post: abdi1506@osloskolen.no

 

Krishnar Kuganeriappan

E-post: krisha0404@osloskolen.no