Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Ledelse

Rektor

Rachid Sealiti
Mobiltlf. 938 57 054

Ass. rektor

Irene Bjerknes Skaland
Mobiltlf.  930 29 843

 

Administrasjonen

Konsulent

Saima Mushtaq
Mobiltlf. 476 54 226

Sekretær

Erik Brubak
Mobiltlf. 900 61 966

 

Sosiallærer - Rådgiver og miljøteam

 

Harald Nybø Dahl.jpg

Rådgiver

Harald Nybø Dahl
Mobiltlf. 901 41 287

 

Sosiallærer og elevrådskontakt

Lene Cecilie Stømner

Mobiltlf. 958 25 984

 

Barne- og ungdomsarbeider

Mobiltlf. 

 

 

IKT-ansvarlig

Eivind Lyng Pettersson
E-post: Eivind.pettersson@osloskolen.no

Helsesøster

Anne Kristine Stenslie Gran

TLF: 46 81 78 85

anne.gran@bgr.oslo.kommune.no

Øvrig Personale