Hovedseksjon

Vår profil

Bjøråsen er en 8.–10. skole som ligger flott til øverst på Romsås i bydel Grorud. Skolen har tilrettelagte uteområder rundt skolen og kort vei til Lillomarka hvor deler av undervisningen finner sted. Skolen har ca. 184 elever (august 2021) fordelt på 8. til 10. trinn. Personalet teller omtrent 40 ansatte.

Vi på Bjøråsen skole er mest opptatt av at skolen skal være et sted der det utdannes demokratiske mennesker som både vil og kan ta ansvar for seg selv og andre. Vi vet at samarbeid fremmer læring. Derfor står samarbeid i høy kurs på alle skolens arenaer.

Vårt mandat er å utvikle nysgjerrige og kreative elever som bygger kompetanse for fremtiden. Våre elever skal være i stand til å delta på alle områder innenfor utdanning-, arbeid- og samfunnsliv.  

Vi tar med oss alle innspill, initiativ og tilbakemeldinger for å være i kontinuerlig utvikling. Det handler om satsing på fremtiden, og det handler om å se muligheter for nye utfordringer, erfaringer, personlig utvikling og karriereutvikling.

Sammen setter vi elevenes læring og utvikling først.

Sammen samarbeider vi og er koordinerte.

Sammen jobber vi kunnskapsbasert, er innovative og bygger kompetanse.

Sammen jobber vi for inkludering og mangfold.

Sammen sikrer vi at elevene lærer for livet.

Sammen gir vi elevene høy kvalitet på undervisningen og et godt læringsmiljø.

Sammen gir vi elevene tid til å reflektere over og vurdere det de har lært.

Sammen gir vi elevene en godt tilpasset opplæring.

Sammen utstyrer vi dem med gode grunnleggende ferdigheter og verdier for fremtiden.