Vår profil

Bjøråsen er en 8.–10. skole som ligger flott til øverst på Romsås i bydel Grorud. Skolen har tilrettelagte uteområder rundt skolen og kort vei til Lillomarka hvor deler av undervisningen finner sted. Skolen har ca. 165 elever (august 2019) fordelt på 8. til 10. trinn. Personalet teller omtrent 40 ansatte.

Skolens visjon er "Sammen skaper vi trivsel og mestring". Den visjonen kom vi fram til sammen i personalet våren 2015. Vi brukte ca. et halv år på å bli enige om hva det er som gjør at vi går på jobb, hva vi ønsker med jobben vår og hva vi synes er viktig.

Idrettslinja

I løpet av våren 2018, startet planleggingen av idrettslinjen og ved skolestart 2018 var idrettslinja oppe å gå.

85 av ungdomsskolens 165 elever har valgt idrettslinja, som har fire timer ekstra, utover ordinær skoletid. Målet er å fremme faglig og sosial kompetanse sånn at elevene fullfører ungdomsskolen, samt styrke samarbeidet mellom skolen og nærmiljø.

To dager i uka starter elevene med trening klokka 08.00. Frokost 09.45, før skolestart klokka 10.05.

Elever og skolen inngår en kontrakt. Elevene må snakke hyggelig til voksne og medelever, bidra til arbeidsro og ha god innsats, følge beskjeder, komme presis og gjøre lekser. Elever kan miste plassen på linja om regler ikke følges.

Vi er en skole som tør å ta vanskelige diskusjoner og som er lydhøre overfor hverandres meninger. Etter at vi landet visjonen  "Sammen skaper vi trivsel og mestring", har den blitt særledes levende også gjennom idrettslinjen. Vi er stolte over å ha et personale på skolen som virkelig er ambisiøse og som jobber målrettet og systematisk for å greie å realisere visjonen.