Vår profil

Bjøråsen er en 5.–10. skole som ligger flott til øverst på Romsås i bydel Grorud. Skolen har tilrettelagte uteområder rundt skolen og kort vei til Lillomarka hvor deler av undervisningen finner sted. Skolen har ca. 330 elever (januar 2017) fordelt på 5. til 10. trinn. Personalet teller omtrent 48 ansatte.

Skolens visjon er "Sammen skaper vi trivsel og mestring". Den visjonen kom vi fram til sammen i personalet våren 2015. Vi brukte ca. et halv år på å bli enige om hva det er som gjør at vi går på jobb, hva vi ønsker med jobben vår og hva vi synes er viktig.

Vi er en skole som tør å ta vanskelige diskusjoner og som er er lydhøre overfor hverandres meninger. Etter at vi landet visjonen vår "Sammen er vi forskjellen", har den blitt særledes levende. Vi er stolte over å ha et personale på skolen som virkelig er ambisiøse og som jobber målrettet og systematisk for å greie å realisere visjonen.