Hovedseksjon

Regler for fritak fra vurdering med karakter i sidemål

En elev kan bli fritatt for vurdering med karakter i skriftlig sidemål når han eller hun:

  • har hatt rett til særskilt språkopplæring på 8., 9. eller 10. årstrinn
  • på grunn av sykdom, skade
  • eller dysfunksjon som er diagnostisert av en sakkyndig, har problemer med å greie begge målformene
  • har gått 8., 9. eller 10. trinn på en internasjonal- eller utenlandsk skole og har mottatt opplæring etter læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter eller annen jevngod læreplan.                        Forskrift til opplæringsloven § 3-22

Dette betyr at det ikke gis rett til fritak basert på etnisk-språklig bakgrunn. Fritak baseres i utgangspunktet på elevens kompetanse i norskfaget.

Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål til dette.