Regler for fritak for vurdering med karakter i sidemål

 

Regler for fritak for vurdering med karakter i sidemål

  • Elever med rett til særskilt språkopplæring og elever som har hatt særskilt språkopplæring på ungdomstrinnet kan fritas for vurdering med karakter ( men skal ha vurdering, dvs det må gis en vurdering uten karakter ved underveisvurderingen) - Forskrift til opplæringsloven § 3-22
  • Elever som har IOP i norsk og der enkeltvedtaket om spesialundervisning omfatter skriftlig sidemål.

 

Dette betyr at det ikke gis rett til fritak basert på etnisk-språklig bakgrunn. Fritak baseres kun på elevens kompetanse i norskfaget.

Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål til dette.