Regler for fritak for vurdering med karakter i sidemål

Regler for fritak for vurdering med karakter i sidemål gjelder:

  • Elever med rett til særskilt språkopplæring og elever som har hatt særskilt språkopplæring på ungdomstrinnet, kan fritas for vurdering med karakter.
  • Elever som har IOP i norsk og der enkeltvedtaket om spesialundervisning omfatter skriftlig sidemål.
  • Elever som på grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon (som er diagnostisert av en sakkyndig) har problemer med å greie begge målformene.

                                                                  Forskrift til opplæringsloven § 3-22

Dette betyr at det ikke gis rett til fritak basert på etnisk-språklig bakgrunn. Fritak baseres i utgangspunktet på elevens kompetanse i norskfaget.

Ta kontakt med skolen dersom du har spørsmål til dette.