Hovedseksjon

Morsmålseksamen

Morsmålseksamen er en vanlig eksamen å ta for elever som snakker et annet språk enn norsk og engelsk hjemme, men det er viktig å kunne lese og skrive for å bestå eksamen også.

Det er dessverre ikke lengre en mulighet for grunnskoleelever å gjennomføre morsmålseksamen ved Bjerke VGS.

Når eleven starter på videregående har de 6 muligheter til å ta eksamen i morsmål. Eleven har krav på en gratis skriftlig og muntlig eksamen fra skolen i hvert nivå.

Elevene ved grunnskolen kan selvfølgelig melde seg opp gjennom Privatistkontoret dersom de ikke vil vente til de starter i videregående. Da må de selv betale for både skriftlig og muntlig eksamen.

Dersom du ønsker å ta morsmålseksamen til jul 2020, må du melde deg opp på privatist web INNEN 15. september 2020.

https://www.privatistweb.no/prweb/start.action?index=true