Leksehjelp

Mål for leksehjelpen på Bjøråsen skole

Elevene skal få mulighet til å gjøre lekser under kyndig veiledning på skolen hver dag
Elevene skal få økt mulighet til bruk av IKT i skolearbeidet
Lekselesing på skolen er et tiltak for å gi bedre tilpasset opplæring for den enkelte elev

Deltakelse

Elevene inviteres til å delta gjennom brev til hjemmene, elevsamtaler og konferanser. For enkelte elever vil det lages skriftlige avtaler for deltakelse på leksehjelpen. Det er også åpent for tilfeldige deltakere. En forutsetning for deltakelse er at elevene følger reglene for leksehjelpen og at de jobber med skolefaglige arbeider.

Organisering

Ved behov vil leksegruppen deles i to; en for mellomtrinnet og en for ungdomstrinnet. Leksehjelp for mellomtrinnet vil da benytte seg av et klasserom med tilgang til IKT-utstyr, mens bibliotek og datarom benyttes av elever fra ungdomstrinnet. Elever fra mellomtrinnet vil da etter avtale få mulighet til å benytte bibliotek og datarom.

Ordningen vil være bemannet av lærere og assistenter.