Leksehjelp

Tidspunkt

Mandag kl. 15.00-16.00

Tirsdag kl. 08.00-09.00 og kl.15.00-16.00

Onsdag kl. 16.30-18.00. Firmaet EY (før Ernest&Young) leder dette.

Torsdag kl. 08.00-09.00 og kl.15.00-16.00

Fredag kl. 15.00-16.00

 

Mål for leksehjelpen på Bjøråsen skole

Elevene skal få mulighet til å gjøre lekser under kyndig veiledning på skolen hver dag.
Elevene skal få økt mulighet til bruk av IKT i skolearbeidet.
Lekselesing på skolen er et tiltak for å gi bedre tilpasset opplæring for den enkelte elev.

Deltakelse

Elevene inviteres til å delta. For enkelte elever vil det lages skriftlige avtaler for deltakelse på leksehjelpen. En forutsetning for deltakelse er at elevene følger reglene for leksehjelpen og at de jobber med skolefaglige arbeider.

Organisering

Leksehjelpen foregår i skolens samlingssal og rom i 1. etasje.

Ordningen vil være bemannet av lærere og assistenter.