Hovedseksjon

Særskilt tilrettelegging av eksamen

Eksamen skal organiseres slik at eleven kan få vist kompetansen sin i et fag.

Det kan søkes om: 

  • Utvidet tid
  • Lesehjelp/opplesing av oppgaven/tilgang til lydfil
  • Eget rom/hvilerom
  • Muntlig i stedet for skriftlig
  • Skriftlig i stedet for muntlig
  • Eventuelt annet

NB! Søknaden må ha vedlagt dokumentasjon fra sakkyndig instans.  

Hva skjer dersom du ikke møter til eksamen?

Ved dokumentert fravær:

Legeerklæring må leveres skolekontoret innen tre dager etter eksamen.

Ved udokumentert fravær:

Elever som unnlater å møte til eksamen uten gyldig grunn, får "ikke møtt".

Ved spørsmål ta kontakt med eksamensansvarlig Rachid Sealiti på tlf. 93857054

 

 

SØK HER