Hovedseksjon

Driftsstyret

De ulike gruppene innstiller hvem som skal sitte i driftstyret, men det er Rådhuset som oppnevner representantene.

Rektor er driftstyrets sekretær og forbereder saker som skal behandles. Blant annet skal skolens budsjett og virsomhetsplan vedtas her. Den daglige drift skal delegeres til rektor.

 

Driftsstyret høst 2021

Politiske representanter:

Kjell Kristiansen

 

Kari Brun Wisløff

 

Kine Larsen

Ansatterepresentanter:

Abdul Al-Rahman Malik

Hilde Solveig Østreng

Foreldrerepresentanter:

Elinor Synnøve Terp

Anette Britt Reynolds

Elevrepresentanter:

Alan Lutfi

Dania Jawad Jafar