Driftsstyret

De ulike gruppene innstiller hvemsom skal sitte i driftstyret, men det er Rådhuset som oppnevner representantene.

Rektor er driftstyrets sekretær og forbereder saker som skal behandles. Blant annet skal skolens budsjett og virsomhetsplan vedtas her. Den daglige drift skal delegeres til rektor.