Driftsstyret

De ulike gruppene innstiller hvemsom skal sitte i driftstyret, men det er Rådhuset som oppnevner representantene.

Rektor er driftstyrets sekretær og forbereder saker som skal behandles. Blant annet skal skolens budsjett og virsomhetsplan vedtas her. Den daglige drift skal delegeres til rektor.

Drifsstyrets medlemmer

Medlemmer

Vigdis Bratli (H) (FM)
E-post: vigdis@bratli.nu

Peter Sollie (H) (Vara)
E-post: peter.sollie@pbe.oslo.kommune.no

Kari Wisløff (SV) (FM)
E-post: karibrunwisloff@gmail.com

Harald Jørgensen (SV) (Vara)
E-post: harald.jorgensen@getmail.no

Kjell Kristiansen (A) (FM)
E-post: kjellk@getmail.no

Srisgantharajah Tharmalingam (A) (Vara)
E-post: jacobsris@hotmail.no

 

Foresatt:

Morten Rua (FM)
Lene Diana Amundsen-Fossh (VM)
Trine Sundsbø Dogan (FM)
Ann-Bett Jacobsen (FM)
Ouafaa Oulkadi (Ansatt) (FM)
E-post: ouafa1801@osloskolen.no
Jens Helge Grutle Larsen (Ansatt) (VM)
E-post: jenl2305@osloskolen.no

 

Elevrepresentant
Ibtisam Bouyambib (FM)
Ridalhal Halabi (FM)