Driftsstyret

Skolens øverste organ. To foreldrerepresentanter, to representanter fra de tilsatte og en politisk oppnevnt representant fra bydelen. De ulike gruppene innstiller hvemsom skal sitte i driftstyret, mens det er Rådhuset som oppnevner representantene. Rektor er driftstyrets sekretær og forbereder saker som skal behandles. Blant annet skal skolensbudsjett og virsomhetsplan vedtas her. Den daglige drift skal delegeres til rektor.