Hovedseksjon

Fremmedspråk/språklig fordypning

Fremmedspråk og språklig fordypning skoleåret 2021-2022

Denne informasjonen er spesielt viktig for årets 8.trinn

På ungdomsskolen skal alle elever ha enten et fremmedspråk eller fordypning i et fag. Du velger i 8. klasse og har faget i 3 år. Valget vil kun ha betydning dersom du tenker å velge studieforberedende studieprogram på videregående.

Alle skal fra 8.–10. trinn ha 227 timer à 60 minutter med fremmedspråk/språklig fordypning. Elevene får standpunktkarakter, og våren i 10. klasse kan de bli trukket ut til muntlig eksamen.

En elev som har valgt enten fremmedspråk eller språklig fordypning skal normalt ha faget hele ungdomstrinnet.

 

Følgende fremmedspråk og fordypningsfag skoleåret 2021-2022:

Fransk  (8., 9. og 10. trinn)
Spansk (8., 9. og 10. trinn)

Engelsk fordypning (8., 9. og 10. trinn)
Norsk fordypning (8., 9. og 10. trinn)

Hva skal jeg velge? 

Fremmedspråkene fransk og spansk passer for deg som liker å lære nye ting, og ønsker å utfordre deg selv. Det forventes at du jobber godt både i timene og hjemme, spesielt når det gjelder pugging av grammatikk og gloser. Husk at du kan bli trukket ut til muntlig eksamen på 10. trinn.

Engelsk fordypning er et tilbud til deg som ønsker å øve mer på det du skal lære i vanlige engelsktimer. I tillegg til får du lese engelske tekster, skrivetrening på engelsk, og muligheten til å utvikle språket gjennom samtaler og diskusjoner.

Norsk fordypning (8. trinn) er et tilbud til deg som ønsker forsterket undervisning i grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Her får du blant annet jobbe med grammatikk, lesestrategier, å skrive egne tekster, og du får hjelp til å forstå det du skal lære i norskfaget både muntlig og skriftlig.

Hva betyr valget mitt av språkfag for videregående opplæring?

Hvis du fullfører 10. årstrinn med fremmedspråk, og søker direkte til studieforberedende utdanningsprogram, kan du:

  • Fortsette på nivå II i det fremmedspråket du har hatt på ungdomsskolen over 2 år

Eller

  • Velge nivå I i et annet fremmedspråk du ikke har hatt tidligere over 2 år.

Hvis du fullfører 10. årstrinn uten fremmedspråk, og søker direkte til studieforberedende utdanningsprogram, må du:
Velge fremmedspråk på nivå I og II over tre år. Det vil si at du får en stor jobb med å innhente det de andre har med seg fra før.
De som ikke velger fremmedspråk i grunnskolen vil få redusert timetallet til valgfrie programfag med 140 timer i studieforberedende utdanningsprogram. Det betyr med andre ord at du får ”gevinsten” ved å velge fremmedspråk i ungdomsskolen når du går i videregående skole. Hvis du velger et yrkesfaglig utdanningsprogram er det ikke noe krav til at du skal ha hatt fremmedspråk i ungdomsskolen.

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål? 

Irene Bjerknes Skaland
Mobiltlf.  930 29 843