Fremmedspråk/språklig fordypning

8. trinn kan velge mellom fransk og spansk som fremmedspråk, eller fordypning i norsk og engelsk. Mer informasjon blir hvert år gitt til elevene på 7. trinn på våren. Da får elevene informasjon om valgmuligheter og innhold i fagene.

Fremmedspråk/språklig fordypning er et obligatorisk fag, og elevene skal ha vurdering med karakter.

Undervisningen går over tre år. Elevene skal ved slutten av 10. trinn ha en standpunktkarakter i faget, og kan trekkes ut til muntlig eksamen på linje med de andre obligatoriske fagene.

(Med forbehold om endringer)

Kontaktinformasjon

Rådgiver: Tone Anette Gjernes

Telefon: 913 57 641

E-post: tone.anette.gjernes@ude.oslo.kommune.no