Eksamen 2019

Hovedbygg

Skriftlig eksamen 2019

I 10. klasse er det offentlig eksamen for alle elever i ett av fagene norsk, engelsk eller matematikk. For matematikk og engelsk er det 1 eksamensdag. For norsk er det 2 dager. Elevene får opplyst om hvilket fag de kommer opp i tirsdag 14. mai 2019 kl. 09.00

Eksamensdager:

Torsdag 16. mai: Matematikk

Tirsdag 21. mai: Norsk hovedmål og norsk for kandidater som er fritatt vurdering med karakter i sidemål

Forberedelsesdag 20. mai.

Onsdag 22. mai: Norsk sidemål og norsk for kandidater som er fritatt vurdering med karakter i sidemål

Forberedelsesdag 20. mai

Fredag 24. mai: Engelsk

Forberedelsesdag 23. mai

Sensur: 17. juni

 

Muntlig eksamen 2019

Muntlig eksamen avholdes i juni. Hver elev kommer opp til muntlig eksamen i ett av fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, KRLE, samfunnsfag, fransk, spansk, norsk- eller engelsk fordypning. Den enkelte elev kan velge å gå opp individuelt eller i par.

Eksamensdager for muntlig eksamen:

Gruppe 1

Opplysning om trekkfag: 12.juni

Forberedelsesdag og opplysning om tema: 13.juni

Eksamen: fredag 14.juni

Gruppe 2

Opplysning om fag: 14.juni

Forberedelsesdag og opplysning om tema: 17.juni

Eksamen: tirsdag 18.juni

 

Spørsmål vedrørende eksamen stilles til eksamensansvarlig Sabine Bonde, sabine.bonde@ude.oslo.kommune.no