Eksamen 2018

Hovedbygg

Skriftlig eksamen 2018

I 10. klasse er det offentlig eksamen for alle elever i ett av fagene norsk, engelsk eller matematikk. For matematikk og engelsk er det 1 eksamensdag. For norsk er det 2 dager. Elevene får opplyst om hvilket fag de kommer opp i onsdag 9. mai 2018 kl. 09.00

Eksamensdager:

Onsdag 16. mai: Matematikk

Fredag 25. mai: Engelsk - forberedelsesdag 24. mai.

Tirsdag 29. mai: Norsk hovedmål og norsk for kandidater som er fritatt vurdering med karakter i sidemål.

Forberedelsesdag 28. mai.

Onsdag 30. mai: Norsk sidemål og norsk for kandidater som er fritatt vurdering med karakter i sidemål - forberedelsesdag 28. mai.

Sensur: 19. juni

 

 

Muntlig eksamen 2018

Muntlig eksamen avholdes i juni. Hver elev kommer opp til muntlig eksamen i ett av fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, RLE, samfunnsfag, fransk, spansk eller engelsk fordypning. Den enkelte elev kan velge å gå opp individuelt eller i par.

Eksamensdager for muntlig eksamen:

Gruppe 1

Opplysning om fag: 8.juni

Forberedelsesdag og opplysning om tema: 11.juni

Eksamen: 12.juni

Gruppe 2

Opplysning om fag: 12.juni

Forberedelsesdag og opplysning om tema:13.juni

Eksamen: 14.juni

 

Spørsmål vedrørende eksamen stilles til eksamensansvarlig Christin S. Sagvolden, mailto:christin.sagvolden@ude.oslo.kommun.no