Hovedseksjon

Eksamen

Hovedbygg

Skriftlig eksamen

I 10. klasse er det offentlig eksamen for alle elever i ett av fagene norsk, engelsk eller matematikk. For matematikk og engelsk er det 1 eksamensdag. For norsk er det 2 dager. Elevene får opplyst om hvilket fag de kommer opp i fredag 15. mai kl. 09.00.

Eksamensdager:

Tirsdag 19. mai: Matematikk

Onsdag 20. mai:  Engelsk

Forberedelsesdag 19. mai

Tirsdag 26. mai: Norsk hovedmål og norsk for kandidater som er fritatt vurdering med karakter i sidemål

Forberedelsesdag 25. mai.

Onsdag 27. mai: Norsk sidemål og norsk for kandidater som er fritatt vurdering med karakter i sidemål

Forberedelsesdag 25. mai

Sensur: 17.-19. juni

 

Muntlig eksamen 

Muntlig eksamen avholdes i juni. Hver elev kommer opp til muntlig eksamen i ett av fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag, KRLE, samfunnsfag, fransk, spansk, norsk- eller engelsk fordypning. Den enkelte elev kan velge å gå opp individuelt eller i par.

Eksamensdager for muntlig eksamen:

Gruppe 1

Opplysning om trekkfag: 5.juni

Obligatorisk forberedelsesdag 8.juni

Eksamen: tirsdag 9.juni

Gruppe 1

Opplysning om trekkfag: 10.juni

Obligatorisk forberedelsesdag 11.juni

Eksamen: fredag 12.juni

Spørsmål vedrørende eksamen stilles til eksamensansvarlig Rachid Sealiti, rachid.sealiti@ude.oslokommune.no