Helsesøster

helsesøster

Skolehelsetjenesten i Bydel Grorud

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av småbarnskontrollen på helsestasjonen og består av helsesøster, skolelege, psykolog og fysioterapeut.

Helsetjenesten ved skolen er av forebyggende art, og skal ikke behandle sykdom. Hvis sykdom eller forhold som krever behandling oppstår, vil barnet bli henvist til andre behandlings- eller hjelpeinstanser.

Helsesøster Tone H. Pettersen vil ha kontortid på skolen:

Tirsdag – fredag 08.30 – 15.30

Kan nås på tlf: 23 46 63 29 eller mobil 97489455

epost: tone.hubert.pettersen@bgr.oslo.kommune.no

Time hos psykolog kan avtales gjennom helsesøster.

Skolens kontor vil ha opplysninger om hvor og når vi er å treffe dersom vi ikke er tilstede i den oppgitte kontortiden.

Skolehelsetjenesten utfører pålagte oppgaver fra helsemyndighetene. Herunder vaksinering, måling av vekt og høyde, syn- og hørseltest. Ved vaksinering innhentes alltid samtykke fra foresatte i forkant

Vaksinasjon foregår på 2 trinn, 6 trinn, 7 trinn og 10 trinn. Informasjon/tilbud om vaksiner gis skriftlig før vaksinasjon utføres.

Vi samarbeider tett med lærerne og veileder/underviser i tema som både lærerne og vi mener er aktuelle.

Skolehelsetjenesten legger stor vekt på å være et "lavterskeltilbud" slik at elevene kan komme innom uten å ha avtale og snakke med oss om "små" og "større" ting som opptar dem.

Eksempel på tema:

- Pubertet og seksualitet

- Kjærlighet, kjærlighetssorg, forelskelse, seksuell legning

- Kosthold og aktivitet, herunder spiseproblematikk

- Andre bekymringer som elever kan ha, for eksempel rundt venner/ensomhet, problemer hjemme eller på skolen, tristhet uten grunn, eller at eleven har opplevd noe hun/han trenger å prate om

Skolehelsetjenesten ønsker kontakt med de foresatte, og tar gjerne i mot henvendelser.

Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen og har bla. møter med lærere og PPT på skolen v/ behov.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt