Velkommen til åpen dag videregående skole 2016 - 2017

Elever som jobber med PC

Viktig informasjon til elever på 10. trinn

Elever på 10. trinn må søke  videregående opplæring innen 1.mars. Dette gjøres på nett

Alle elever skal ha fått MiniD i posten. Om ikke , må dere bestille den via www.skatteeteaten.no

 https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/videregaende-skole/apen-dag-videregaende-skole/kalender/

Benytt dere av tilbudet, gå på besøk på de videregående skolene. Fint om dere har mulighet til å besøke flere. Her får dere nyttig informasjon om hva som vil vente dere på skolene.

Det er stort sett kun en dag pr. skole og bortsett fra to skoler, så har alle Åpen Skole i januar. Sjekk kalenderen og sett av datoene på din egen!