Velkommen til nytt skoleår 2021-2022

skolestart

Oppstarteuke/annerledesuke

Den første skoleuka skal elevene ha en annerledesuke. Vi skal gi alle elevene en god start på skoleåret gjennom fokus på inkludering, livsmestring og samarbeid.

Dere foreldre kan forsterke og bidra til en god start og annerledesuke ved å snakke med tenåringene deres om temaer som omsorg, inkludering, samarbeid, vennskap, samarbeid, trygghet, trivsel og respekt.

Vi legger ut informasjon og bilder på skolens Facebookside:

https://www.facebook.com/bjorasenskole/