Info til foresatte 24.03.2020

Hovedinngang 2020

Elever, foresatte og vi som arbeider på skolen fått en helt annen hverdag. En hverdag da mye er snudd helt opp ned. Situasjonen er på mange måter helt uvirkelig. Selvfølgeligheter og vaner vi har, er nå endret og vi må planlegge hverdagen annerledes. Digitale muligheter for sosial kontakt gir oss heldigvis mange og gode muligheter for å være sammen uten å være fysisk sammen. Skal vi begrense smitten i vårt lokalmiljø og i Norge, må vi alle ta del i dugnaden og gjøre noen forsakelser. Derfor henstiller vi dere om å fortsette å følge råd gitt av nasjonale myndigheter; være nøye med håndhygiene, hold avstand og ikke vær sammen i grupper. Har man forkjølelsessymptomer, skal man holde seg hjemme.

Når vi skriver den 9.dagen med hjemmeskole, må vi si oss godt fornøyd så langt. Lærerne og elevene har gjennom disse dagene fortsatt samarbeidet om læring. På ulike digitale plattformer samhandler både lærerne seg imellom og med elevene. Vi vil etterstrebe å sette regi på enda mer slik faglig og sosial samarbeid i dagene framover. Selv om vi hadde en del erfaring med digital læring, har dette vært en utfordrende situasjon for oss som skole, men det er gledelig for meg som rektor å se at vi stadig gjør nye erfaringer og utvikler oss. Nå som hverdagen er forandret for oss alle skal vi ta hensyn til det i hva og hvordan skolearbeid skal utføres. Og det er i denne sammenheng viktig at dere elever og foresatte gir lærerne og oss ledere tilbakemeldinger om det bør gjøres endringer og individuelle grep utover det vi allerede gjør.

Jeg håper dere alle er ved god helse og at det fortsetter framover. Og jeg håper vi kan ønske elevene våre tilbake til skolen om ikke altfor lenge.

Til da, ta godt vare på hverandre!

 

Med vennlig hilsen

Morten Relbo
Fung. rektor