Elevundersøkelsen 2018

Elevundersøkelsen 2018

Formålet med Elevundersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen.

I det vedlagte dokumentet kan dere lese mer om hva man bruker resultatene til, personvern og gjennomfrøring.