Ressurssenter på Bjøråsen skole

Det legges vekt på at undervisningen skal tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger. Dette gjøres ved å organisere skoletilbudet slik at man underviser i mindre grupper, og veksler mellom teoretisk og praktisk undervisning.

Mange elever finner seg ikke til rette i den vanlige skolen, og vil kunne få et større utbytte av et helhetlig og individuelt tilpasset undervisning i et nytt miljø. Skolen har opptil 8 plasser knyttet til en varighet på 12 uker.

Målsettingen er at dette skal være et tilbud med faste rammer og stor grad av struktur og forutsigbarhet. Elevene får individuell tilrettelegging av undervisningen gjennom hele skoledagen ved at ressurssenteret har en god dialog med hjemskolen og foresatte.

Vi tilbyr:

 1. Faglig og sosial rapport etter endt opphold med anbefalte tiltak.
 2. Observasjon av elevenes sterke sider/ressurser for å finne fram til mestring og motivasjon hos elevene.
 3. Oppmuntring og ros ved alt som gjøres.
 4. Tydelige ordensregler med klare konsekvenser ved regelbrudd.
 5. Regelmessige elevsamtaler.
 6. Klar og tydelig klasseledelse.

Undervisning:

Alle dager starter med en tydelig gjennomgang av hva dagen skal inneholde. Første læringsøkt vil være preget av fag der undervisningen tilpasses den enkelte elevs forutsetninger med vekt på grunnleggende ferdigheter som å lesing, skriving og, i tillegg til sosiale ferdigheter. Det vil bli brukt variert undervisningsmetodikk og materiale. Klasserommene har god tilgang på datamaskiner. Andre læringsøkt vil fokusere på læring gjennom aktivitet og praktisk arbeid.

Elevene har skole fra 09.00 til 14.00 hver dag. Forutsigbarhet og faste rammer står i fokus ved planlegging av undervisningen. Elevene får tilbud om enkel lunsj.

Bjøråsen skole ligger flott til med tanke på nærheten til naturen. Oppholdet vil inneholde mange små og store turer med variert aktivitet. Turene foregår året rundt og i all slags vær.

Lokaler:

Bjøråsen skole ligger på Romsås med inngang rett mot Lillomarka.

Avdelingen holder til i første etasje inngang D og har mange rom tilråding:

 1. Treningsrom
 2. Kjøkken
 3. Klasserom med datamaskiner     
 4. Sløydrom
 5. Kunst og håndverksrom     
 6. Svømmebasseng
 7. Gymsal

  

Med vennlig hilsen

Ressurssenteret

Kart

NB! Adressen er Odvar Solbergs vei 224!

Kontakt informasjon  på ressurssenter


Besøksadresse: Sverre Iversensvei 37, 0972 Oslo

Kontaktperson: Johan TjessemTlf. 47703 612