Ledelse og ansatte

Personalbilde

Ledelsen

Rektor

Jarle Dukic Sandven

Tlf. 948 00 150

 

Assisterende rektor

Mats Thyli

Tlf. 411 61 246

 

Undervisningsinspektør (Barnetrinn og 8. trinn)

Thor Marius Falkanger Sundal

Tlf. 951 55 851

 

Ansvarlig for 9. og 10. trinn 

Mats Thyli

Tlf. 411 61 246

 

Rådgiver

Christin Skoglund Sagvolden

Tlf. 476 81 395

 

Sosiallærer

Maja Dukic Sandven

Maja.Sandven@ude.oslo.kommune.no

Tlf. 962 32 107