Ungdomstilbud under korona-utbruddet

Illustrasjon5A

 

https://www.aktivigrorud.no/ungdomstilbud/

 

Helsestasjon for ungdom (HFU)- har telefontid onsdager l 14-16.30.

Da kan man ringe mobil: 954 343 34 og snakke med psykolog eller helsesykepleier.

 

Barneverntjenesten har mobilnr : 98 68 15 98 på dagdtid fra kl 9-15.

Barnevernvakten: 40 42 77 77. barnevernvakten@bfe.oslo.kommune.no Døgnåpent

Les Helside annonse Aker avis