Innføring av rødt nivå på Bjøråsen skole

Illustrasjon.

Bjøråsen skole går til rødt nivå fra og med tirsdag 17.11.20. Situasjonen er meget krevende og rødt nivå vil bli bedre for oss alle. Rødt nivå er IKKE 100% hjemmeskole.

For oss på Bjøråsen betyr rødt nivå følgende: 

·      Alle trinn på skolen skal ha fagdager i norsk og matematikk.

·      10.trinn er fra og med neste mandag 23.11. delt i tre faste grupper.

·      Klassene vil få ny timeplan. Vi har gjort noen endringer, se nøye på den. Den sendes hjem til klassene av kontaktlærerne på skolemelding. Legg spesielt merke til dager det er hjemmeskole. Legg også merke til start- og sluttid hver dag. Det kan være endret for noen. 

·      Alle elever skal ha valgfag, fremmedspråk/ språklig fordypningsfag, UDV og Musikk på hjemmeskole.

·         Spillerommene  vil være stengt i storefri så lenge det er rødt nivå.

·         Elevene skal være ute i små friminuttene.

·         Elevene kan være inne i klasserommet sitt i storefri eller ute i skolegården. Storefri varer i 30 minutter på rødt nivå.

·         Ingen elever skal oppholde seg i gangene.  

·      Alle sammen MÅ følge smittevernreglene: Hold avstand, unngå fysisk kontakt, vask/sprit hendene ofte og hold deg hjemme dersom du er syk

 

Vi håper at vi sammen kan klare å få kontroll på situasjonen slik at vi kan nærme oss en normal hverdag igjen.

 

Skulle det være noe som er uklart, er det bare å ta kontakt med skolens ledelse!