Informasjon om 17.mai-tog

17. mai tog Karl Johan.

Vi gleder oss til å gå i 17. mai-tog med våre elever. Dette blir en opplevelse vi alle kommer til å huske. Vi feirer at landet vårt fikk sin egen grunnlov i 1814. Selv om vi fikk en egen grunnlov var vi fortsatt i union med Sverige med samme konge i nesten 100 år til. I 1905 fikk vi vår egen konge og samtidig kontroll over vår egen utenrikspolitikk. Norge er et demokrati med kongen som statsoverhode.

For at arrangementet skal bli vellykket er det viktig at dere som foreldre klikker dere inn på denne linken, og leser godt gjennom informasjonen som står i skrivet. Hvis det er noe som står i skrivet som skaper usikkerhet, setter vi pris på at dere tar kontakt med skolen slik at vi får gitt dere den informasjonen dere trenger. Noen av elevene skal ikke tilbake til skolen, men hentes i byen. For de familiene dette gjelder blir det spesielt viktig å se på kartet for hvor dere skal hente barna deres etter at toget er ferdig.