Enklere dialog mellom skole og hjem med IST Everyday

Bjøråsensskole hovedinngang

I tillegg får du oversikt over timeplaner, skoleårskalender, karakterer, fravær og anmerkninger i ett system.

Skolestart 2020 tar grunnskolene i Oslo i bruk et nytt system for organisering av skolehverdagen, kalt IST Everyday.

Denne løsningen erstatter tidligere systemer for oversikt over elevens halvårsvurderinger, standpunktkarakterer, fravær og anmerkninger, i tillegg til eventuelle varsler om fare for nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel og manglende karaktergrunnlag i fag.

Dette får du tilgang til

I IST Everyday kan du som foresatt endre telefonnummer og e-post. Ved adresseendring må du kontakte skolen. 

I IST Everyday får du også oversikt over:

·      egne barns karakterer

·      fravær og anmerkninger

·      timeplaner

·      skoleårskalenderen

Det kan ta noe tid fra skolestart før informasjon fra skolen (f. eks. timeplan) er tilgjengelig for deg i systemet. 

Instruksjonsvideoer for foresatte

For å få mer informasjon om hvordan det nye systemet fungerer, er det laget instruksjonsvideoer. 

https://ist.guidecloud.se/224.guide

Kan laste ned hele dokumentasjon her.