Velkommen til foreldremøte på Bjøråsen ungdomsskole

Skolefrukt

Foreldremøte for 8. og 9. trinn:

Tirsdag 28. august 2018 kl. 17.30-19.00.

Felles oppstart, deretter klassevise foreldremøter.  

Foreldremøte for 10. trinn:

Tirsdag 4. september kl. 18.00-20.00.

Informasjon om VGS, elevene skal være med på første del av møtet. Det er sendt eget infoskriv om dette. Deretter vil det være ordinært foreldremøte klassevis.  

Oppmøte for begge foreldremøtene:

Samlingssalen på Bjøråsen skole.