Barnas Valg 2017

Barnas valg1

Onsdag 6. september arrangerer vi barnas valg på Bjøråsen skole. Alle elevene ved skolen får muligheten til å gi en stemme til et av partiene som sitter på Stortinget i dag. Hvordan ville Stortinget sett ut hvis landets 5.-10.klassinger fikk stemme? Og hvordan ville det sett ut hvis elevene på Bjøråsen fikk bestemme? Les mer på barnasvalg.no

Resultatet av barnas valg 2017 kan hentes her.