Karantene etter smittetilfelle på Bjøråsen skole

Coronasvirus

Du får dette brevet som foresatte til en elev som er satt i karantene fordi de er definert som en nærkontakt.

Smitteteamet i bydel Grorud vil ta kontakt med dere i løpet av de nærmeste dagene. Formålet med dette brevet er å gi litt mer informasjon om karantene.

Karanteneperioden til elever og ansatte som har vært definert som nærkontakter er fra i dag den 13.12.2020 til og med den 19.12.2020.

Det er viktig at alle elever og ansatte som er satt i karantene blir testet for covid-19 mellom 14.12.20 og 16.12.20. Testen kan dere selv bestille via en selvregistreringsskjema som finnes her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/

En negativ test vil ikke avkorte karanteneperioden

Oslo kommune har også en koronatelefon. Telefonnummeret er 2180 2182. Smitteteamet i Bydel Grorud vil være i kontakt, men kan kontaktes på tlf:477 81 213.

Mer informasjon om regler for karantene finner dere her;

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/    

imageuglli.png

The Grorud District Health Service has been informed that there has been a case of coronavirus in an employee at Bjøråsen School, Year 8. You are receiving this letter because you are a parent/guardian to a child who is defined as a close contact and now in quarantine.

The Grorud Contact Tracing Team will be in touch with you within a few days. This letter is designed to give you some information about what quarantine entails.

The quarantine period for school pupils and staff who are defined as near contacts is from today the 13th of December 2020 until the 19th of December 2020.

It is important that all pupils and staff who are in quarantine get tested for covid-19, between the 14th of December and the 16th of December. It is possible to book a test yourself online by going to https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/. This page is in norwegian.

A negative test will not reduce your child’s time in quarantine

Oslo kommune also has a corona telephone line. The telephone number is 2180 2182. The Grorud Contact Tracing Team will call you, but can be reached on tel. 477 81 213.

More information on social distancing, quarantine and home isolation can be found here: https://www.fhi.no/contentassets/24fcb5196c894d5981ae3b64e7d1e9af/2020-08-13-korona-distansering_engelsk.pdf

Smitteteamet Bydel Grorud

13.12.2020

Kan laste ned hele brev fra Bydel Grorud her