Hovedseksjon

Politiet og Natteravene

Informasjon til foreldre på ungdomstrinnet
 Politiet arbeider kontinuerlig med å gjøre Oslo til verdens tryggeste hovedstad. Som et ledd i dette arbeidet ønsker Stovner politistasjon et samarbeid med dere foreldre for å begrense rusmiddelbruk hos barn og unge. Foreldre er de som best kan overføre gode holdninger til sine barn, også på dette området.
 
Debutalderen på alkohol er i Oslo mellom 14 og 15 år. Noen begynner å drikke allerede i 8. klasse. Blant 9.- og spesielt 10. klassinger er alkoholbruk mer vanlig.  
 
Langing og falsk legitimasjon - straffbart Ungdom skaffer seg alkohol på ulike måter. De får eldre ungdom til å kjøpe for seg, stjeler hjemme eller får kjøpt i butikk. Erfaring viser også at noen ungdommer får alkohol hjemme. Politiet ønsker å presisere at det er forbudt å gi alkohol til personer under 18 år. Den senere tid har politiet avdekket en økt bruk av forfalskede bankkort. Politiet vil presisere at der er straffbart å forfalske offentlige dokumenter. Politiet ber derfor foreldre om å sjekke at alder på barnas bankkort ol. er korrekt.
 
Hjemmealene fester Mange av oppdragene politiet håndterer i helgene, som skadeverk og voldstilfeller, kan relateres til hjemme-alene fester og beruselse. Politiets erfaring er at foreldre løper stor risiko ved å la ungdom ha hjemme-alene fester, da disse kan komme ut av kontroll.
 
Både ofre for kriminalitet og gjerningsmenn er ofte påvirket av alkohol eller narkotika. Det bemerkes at all befatning med narkotika er straffbart.
 
Den kriminelle lavalder er 15 år Ungdom kan etter fylte 15 år bli straffet for kriminelle handlinger som bl.a. ordensforstyrrelser, drikking på offentlig sted og bruk / oppbevaring av narkotika. Handlinger man er straffet for vil vises på ungdommens ”rulleblad” / politiattest.
 
Politiet vil i tiden fremover:
o     Ved anledning kjøre hjem barn og unge som påtreffes beruset eller har med seg alkohol. Melding til barnevernstjenesten blir vurdert.
o     Oppsøke aktuelle samlingssteder for ungdom.
o     Jobbe aktivt for å avdekke bruk av narkotika blant ungdom.
o     Besøke ungdomsskolene og informere om de ulike tiltakene.
o     Samarbeide med Næringsetaten i Oslo kommune for å avdekke salg av alkohol til mindreårige. Tips om ulovlig alkoholsalg: tips@rusinfo.no eller tlf. 23 46 00 00 (Næringsetaten)
 
 
Kveldene før 1. og 17. mai, samt siste skoledag fredag 22. juni, er det en tradisjon at enkelte ungdom fester, samt bruker alkohol og narkotika. Vet du hvor ungdommen din er disse kveldene?  
 
Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller er bekymret for ungdommen din!
 
Vennlig hilsen
  • Stovner politistasjon Tlf. 22 66 89 23/02800
  • Sentrum politistasjon Tlf. 22 70 53 85/02800
  • Grønnland politistasjon Tlf. 22 66 97 16/02800
 

Natteravene

Natteravnene er en humanitær grasrotbevegelse som har som formål å forebygge vold og skadeverk. Grunntanken er at edrue voksne menneskers tilstedeværelse virker dempende på urolige omgivelser.

Natteravenes hjemmeside