Hovedseksjon

Læringsmiljø

Nullmobbing

Trygghet og trivsel er elementære forutsetninger for læring. Bjøråsen skole arbeider bevisst på alle nivåer for at elevene våre skal føle seg trygge både ute og inne og oppleve at de trives når de er her.

Skolen har nulltoleranse i forhold til krenkende adferd, mobbing, vold og rasisme. Her kan du finne informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter: Nettsiden finner du her