Hovedseksjon

Alarmtelefon for barn og unge

Det er mange gode grunner for å etablere en Alarmtelefon for barn og unge, men viktigst av alt er at

alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de er i krise.

116 111 er gratis.

Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge. Også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen Alarmtelefonen skal være et tillegg til eksisterende akuttberedskap for barn og unge. Det finnes 15 store barnevernvakter i Norge. Det er de som svarer når du ringer 116 111 i deres åpningstid. Ca. 100 kommuner i Norge har krise- og akuttberedskap for barn og unge. Websiden barnevernvakten.no viser hvilke kommuner som har egen krise- og akuttberedskap. Alle andre oppringninger kommer direkte til Alarmtelefonen i Kristiansand. Dersom det er en oppringning fra for eksempel Tromsø kommune – vil barnevernvakta i Tromsø besvare telefonen i deres åpningstid. Det samme gjelder for Oslo, som har åpent hele døgnet.

Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten har stengt fra kl. 1500 – 0800. I helger og på helligdager er Alarmtelefonen døgnåpen.

Alarmtelefonen vil vurdere om det er behov for:

  • Hjelp her og nå
  • Sende bekymringsmelding til barneverntjenesten der du bor
  • Ta kontakt med andre hjelpetjenester
  • Gi råd om hvordan du kan få hjelp fra andre
  • Alle henvendelser blir registrert og skrevet ned.

Dersom du har behov for hjelp her og nå – vil vi ta kontakt med lokalt politi eller legevakt. Når vi sender melding til barneverntjenesten vil de ta kontakt med deg.

I EU har mange land opprettet en telefon-tjeneste for barn og unge med telefon-nummeret 116111. Hittil har 17 land etablert denne tjenesten (Danmark, Ungarn, Bulgaria, Estland, Hellas, Irland, England, Finland, Nederland, Polen, Portugal, Romania , Slovakia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Norge).

I Norge er det Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) som finansierer Alarmtelefonen for Barn og Unge.