Valgfag

  • Design redesign
  • Programmering
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Innsats for andre

Valgfagen kjøres på tvers av trinn.

 

Med forbehold om endring.