Fremmedspråk/språklig fordypning

8. trinn kan velge mellom fransk og spansk fremmedspråk, eller fordypning i norsk og engelsk. Nærmere (Mer) opplysninger blir delt ut til elevene på 7. trinn til våren, hvor innhold og konsekvenser ved valgfaget blir gjennomgått.

Fremmedspråk/språklig fordypning er et obligatorisk fag, og skal ha vurdering med karakter.

Undervisningen går over tre år. Elevene skal ved slutten av 10. trinn ha en standpunktkarakter i faget, og kan trekkes ut til muntlig eksamen på linje med de andre obligatoriske fagene.

Med forbehold om endring ta konktakt med rådgiver Christin Sagvolden, telefon 476 81 395 eller

 e-post: Christin.Sagvolden@ude.oslo.kommune.no dersom det er spørsmål.