Språkplan

Språkplanen er også med oss inn i skoleåret 2019/2020. I tillegg til å inneholde mål for elevenes kompetanse, setter planen også en standard for god undervisning innenfor områdene ord og begreper, lesing, skriving og muntlighet.

Vi har fokus på hvert enkelt fag sitt ansvar i språkopplæringen,og språkplanen skal synes tydelig både visuelt på veggen, og ikke minst i undervisningen.